امینک
استخراجات یک معدنچی وب

"تا بیراهه نباشه، جاده معنا نمیده"

-

(Source: facebook.com)


Posted 1 year ago
تگ‌ها:  #گفتاورد  #نقل قول

0 notes